Thêm bóng đổ cho hình nền After Effect

Khi thao tác với hình ảnh đồ hoạ trong After Effect, để hình ảnh có hiệu ứng màu sắc đẹp và gần với thực tế hơn thì ngoài việc chỉnh màu cần thêm vào phần đổ bóng cho hình ảnh. Đây là video hướng dẫn chi tiết thao tác thêm bóng đổ chi hình nền After Effect.
” title=”Thêm bóng đổ cho hình nền After Effect” target=”_blank”>

Video hướng dẫn bạn các thao tác thêm vào hình nền cho đối tượng được tạo và điều chỉnh màu sắc, phần bóng đổ để hình ảnh Render hài hoà và có nét chân thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *