Thêm đối tượng Creo Parametric 2.0

Sử dụng các các đối tượng động để xác định chuyển động tuyệt đối như mong muốn của máy.

Các đối tượng độngtrongMechanismDynamicsOption(MDO)gồm:

  • Servoand ForceMotors – Lực của động cơ
  • Springs – Lực lò xo
  • Dampers-  Dầm
  • Forceand TorqueLoads – Mô men và lực
  • Gravity- Trọng lực

them doi tuong

Hình  1– Lực tải tác dụng lên tay cầm

 

Thêm đối tượng động

Bạn thêm các đối tượng động vào máy của mình để truyền một chuyển động mong muốn.

Sau khi bạn tạo ra mô hình của bạn và xác minh rằng các kết nối cho phép nó di chuyển một cách chính xác, bạn có thể thêm các đối tượng động khác nhau để thúc đẩy chuyển động của mô hình.

Đối tượng động có thể được thêm vào mô hình của bạn bao gồm:

  • Servo/ForceMotors– Bạn xác định một động cơ servo khi bạn biết sự chuyển động tương đối của hai phần thân. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một động cơ servo để xác định các đặc tính của lực động cơ mà sản xuất các chuyển động tương đương trong máy. Bạn xác định lực động cơ sau khi bạn xác định độ lớn của lực để áp dụng đối để di chuyển máy.
  • Springs– Bạn xác định lò xo để tạo ra một lực lò xo tuyến tính giữa hai điểm hoặc cùng một trục chung trong máy.
  • Dampers– Bạn xác định giảm chấn để loại bỏ năng lượng từ máy. Bộ giảm chấn hoạt động để làm chậm dịch chuyển.
  • Force/TorqueLoads – Bạn xác định một lực để hoạt động trên một điểm theo một hướng cụ thể. Bạn xác định một mô-men xoắn để hoạt động trên một máy. Bạn có thể xác định hướng của lực và mômen xoắn tương đối so với mặt đất hoặc cho cơ thể mà trên đó các lực lượng / mô-men xoắn được áp dụng
  • Gravity–Bạn xác định một vectơ gia tốc để mô phỏng một trọng lực theo một hướng cụ thể tác động lên toàn bộ cơ cấu.