Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid...

Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid 2013

418
Hữu ích?

Nhập giá trị

Bạn không chỉ nhập theo các giá trị hằng số, mà có thể theo các công thức, mọi ô nhập đều có mũi tên hướng xuống và ta chọn vào đó, kể cả các giá trị dung sai hiển thị.h.topsolid 10 h.topsolid 11

Một thông số sẽ có dung sai trên và dung sai dưới.

Giá trị chuẩn gọi là giá trị danh định ( Nominal), và tương ứng như dưới

<: Minimum Value = Nominal Value + Low Tolerance.

• >: Maximum Value = Nominal Value + High Tolerance.

• # : Mean Value = Nominal Value + (LowTolerance + High Tolerance) / 2.h.topsolid 12

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.