Thiết bị cơ khí Revit MEP

Tùy chọn này dùng để tạo các thiết bị cơ khí như nồi hơi, lò nung và các quạt gió, các hệ thống xử lý không khí.

Sauk hi nhấp chọn lệnh bạn có mục chọn thiết bị lặp đặt trong Properties.tb co khi 1

Trong khung này bạn có tên, kích thước sơ bộ cùng các đặc tính tạo lập mặc định của thiết bị được chọn. Bạn nhấp vào biểu tượng mũi tên để mở danh sách chọn thiết bị cần dùng.

Bạn có thế nhấp vào Edit Type để hiệu chỉnh hoặc tải thêm các thiết bị khác từ thư viện

tb co khi 2

Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc lệnh Machenical Equipment trên thanh công cụ để mở hộp thoại hiệu chỉnh thiết bị cơ khí.

tb co khi 3

Sau khi đã tạo một thiết bị trên bản vẽ,bạn cũng có thể hiệu chỉnh lại vị trí hoặc các đặc tính của nó bằng cách click chọn thiết bị và hiệu chỉnh trong Properties hoặc sử dụng các biểu tượng hiệu chỉnh nhỏ hiển thị quanh thiết bị đó.

 

Một số tài liệu nâng cao bạn có thể tham khảo:

menu
menu