Bạn cần chú ý CATIA chia thành 3 chi tiết chính trong chi tiết bắt đầu thiết kế. Khởi đầu chi tiết bạn nên chọn một mặt phẳng vẽ phác. Mặt phẳng này cho phép bạn vẽ đầy đủ các

đặc tính của một Part Design. Để mở nó bạn kích chuột vào biểu tượngThiết kế catiaThiết kế catia 2 Sau khi vẽ phác trên mặt phẳng đó chi tiết có hình dạng như mong muốn bạn chuyển lại môi trường ban đầu trước khi thực hiện các lệnh vẽ 3D. Bạn nên học các lệnh sau:

Thiết kế catia 3Create a Pad: Nhấn chuột vào biểu tượng này mặt phẳng bạn vừa vé phác sẽ được kéo dài theo hướng trục còn lại.

Để biết thêm về lệnh này bạn hãy lần lượt lựa chọn Create an Up to Next’ Pad, Create an Up to Last’ Pad, Create an ‘Up to Plane’ Pad, Create an ‘Up to Surface’ Pad, Create a Pad from a Surface trong hộp thoại .

Thiết kế catia 4Nhấn chuôt vào biểu tượng này, hôp thoại xuất hiện đổng thời bạn chọn bề mặt cần kéo dài, nhập giá trị cần kéo dài .

Thiết kế catia 5

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, lựa chọn profile cần kéo dài đổng thời nhập giá trị bán kính bạn cần vào hôp thoại.

Thiết kế catia 6

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, sau đó bạn chọn bề mặt cần tạo lỗ. Cần chú ý lệnh này chỉ có tác dụng sau khi bạn đã vẽ đường biên dạng của lỗ.

Thiết kế catia 7

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, sau đó bạn lựa chọnprofile cần kéo dài và nhập cả bán kính cần uốn cong trong hôp thoại.

Thiết kế catia 8

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, đổng thời bạn chọn chi tiết cần xoay tròn và trục chính chi tiết sẽ quay quanh nó .

Thiết kế catia 9

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, lựa chọn biên dạng và trục chính cần thiết cho biên dạng đó quay xung quanh. Cần chú ý rằng bạn phải tạo ra biên dạng đó trước khi thực hiện lệnh này.

Thiết kế catia 10

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, hôp thoại tạo lỗ trên bề mặt bạn chọn sẽ xuất hiện với đầy đủ các loại lỗ bạn cần, bạn chỉ cần nhập kích thước chính xác.

Thiết kế catia 11

Nhấn chuôt vào biểu tượng này khi bạn muốn tạo gân cho chi tiết, lựa chọn profile cần uốn cong, đường thẳng làm tâm, hướng tạo trên chi tiết.

Thiết kế catia 12

Nhấn chuôt vào biểu tượng này khi bạn muốn tạo khe cho chi tiết của mình lựa chọn profile cần uốn cong, đường thẳng làm tâm, hướng tạo trên chi tiết.

Thiết kế catia 13

Nhấn chuôt vào biểu tượng này, đổng thời chọn profile mà bạn muốn kéo dài theo hai hoặc ba hướng.

:Khởi tạo đường cong, vênh chạy dọc theo biên dạng đường thẳng bạn lựa chọn.Thiết kế catia 15

Nhấn chuột vào biểu tượng này, lựa chọn đường cong vênh, điểm kết thúc và nếu cần thiết có thể lựa chọn cả trục.

Sau đây xin giới thiệu chi tiết cụ thể với bạn cách sử dụng các lệnh trên thông qua các ví dụ.

Thiết kế catiaCatiabài tập Thiết kế catia,bản vẽ lắp Thiết kế catia,bộ video sưu tầm Thiết kế catia,các lệnh Thiết kế catia,căn bản nâng cao Thiết kế catia,ebook Thiết kế catia,file Thiết kế catia,file thực hành Thiết kế catia,gia công khuôn Thiết kế catia,gia công phay Thiết kế catia,gia công Thiết kế catia,gia công tiện Thiết kế catia,giáo trình Thiết kế catia,học Thiết kế catia,học vẽ Thiết kế catia,hướng dẫn phay Thiết kế catia,hướng dẫn thực hành Thiết kế catia,hướng dẫn tiện Thiết kế catia,khả năng của Thiết kế catia,khuôn dập Thiết kế catia,kinh nghiệm dùng Thiết kế catia,kinh nghiệm sử dụng Thiết kế catia,lắp ráp Thiết kế catia,lập trình Thiết kế catia,link down Thiết kế catia,mẫu 3d Thiết kế catia,mô phỏng trên Thiết kế catia,nên dùng Thiết kế catia,pdf Thiết kế catia,sách Thiết kế catia,sản phẩm của Thiết kế catia,so sánh Thiết kế catia,tách khuôn Thiết kế catia,tài liệu cơ bản Thiết kế catia,tài liệu Thiết kế catia,Thiết kế catia mới bắt đầu,Thiết kế catia pdf mediafire,Thiết kế catia tổng hợp,thiết kế cơ bản Thiết kế catia,thiết kế mặt Thiết kế catia,thiết kế nâng cao Thiết kế catia,thiết kế sản phẩm Thiết kế catia,tổng hợp bài giảng Thiết kế catia,tổng hợp tài liệu Thiết kế catia,tự học Thiết kế catia,tuyển dụng Thiết kế catia,video phay Thiết kế catia,video Thiết kế catia,video tiện Thiết kế catia,xuất bản vẽ Thiết kế catia,xuất chương trình Thiết kế catia,xuất Gcode Thiết kế catia
Bạn cần chú ý CATIA chia thành 3 chi tiết chính trong chi tiết bắt đầu thiết kế. Khởi đầu chi tiết bạn nên chọn một mặt phẳng vẽ phác. Mặt phẳng này cho phép bạn vẽ đầy đủ các đặc tính của một Part Design. Để mở nó bạn...