Thiết kế hệ truyền động trên phần mềm Autodesk Inventor 2014

ivt2014.1

Là module thiết kế chi tiết máy trong Inventor, giúp người dùng thiết kế nhanh các chi tiết như: Các loại bánh răng, bánh vít, trục vít, thanh răng, trục, ổ đỡ, puli, bánh đai, bánh xích, cam, vòng chặn…Vì đây là một trong các module thiết kế nhanh của Inventor nên việc sử dụng module này hết sức đơn giản. Người dùng chỉ việc chọn vị trí lắp ghép hoặc có thể không cần khai báo, tiếp đó khai báo các thông số của chi tiết hoặc bộ truyền động cần thiết kế.

truyen-dong-inventor

Trong cửa sổ khai báo sẽ có tab Design (khai báo thông số), Calculation (tính toán), Graphis (biểu đồ).

–          Design: Khai báo thông số chế tạo

–          Calculation: Tính toán các giá trị bền của chi tiết như: Kích thước, khối lượng, ứng suất pháp, ứng suất tiếp, lực tác dụng lên chi tiết theo các phương X, Y, Z…

–          Graphs: Biểu đồ nội lực, Moment…của chi tiết thiết kế

Vì được trăng bị đầy đủ về thiết kế và tính toán  nên module này của Inventor có thể hỗ trợ toàn diện cho người dùng để thiết kế ra một chi tiết đáp ứng được điều kiện làm việc trong môi trường thực, đảm bảo chất lượng của sản phẩm thiết kế.

Các lệnh hỗ trợ trong Power Transmission:

ivt2014.2 ivt2014.3 ivt2014.4

Tài liệu tự học inventor cơ bản và nâng cao
Khóa học Inventor
menu
menu