Thiết kế khuôn Siemens NX

Thiết kế khuôn Siemens NX miễn phí

Để quyết định đầu tư cho một phần mềm cơ khí cũng là một điều khó khăn vì khi đã bắt đầu học thì không thể ngày một ngày hai là có thể sử dụng được, và đôi khi cũng phải tốn kém các chi phí để có các tài liệu nx hoặc phải đăng ký các khóa học liên quan.

Và để cho người học có một lựa chọn đúng đắn, chúng tôi có trích lượt phần giáo trình thiết kế khuôn NX cơ bản để người học nắm được bản chất của modul này, dễ dàng phục vụ công việc nghiên cứu thêm khi có nhu cầu.

Tài liệu gồm 55 trang màu, và dùng cho phiên bản NX8, NX9, do đó sẽ phù hợp với đa số người học.

03-12-2014 7-41-10 CH

 

Link Mediafire:

https://www.mediafire.com/?la00wvcha4h2zad

Tổng hợp tất cả tài liệu video giáo trình tự học phần mềm Siemens NX