Category Archives: thiết kế máy cnc

Lập trình tham số với các phép tính toán học trong CNC

Lập trình tham số với các phép tính toán học. Các phép tính +, – ,x, √  và sin có thể được thực hiện khi lập trình tham số. Hình 6.21 là chi tiết gia công với ứng dụng lập trình tham số có các phép tính toán học. Hình 1. Chi tiết giơ công bằng chươnq […]