Category Archives: Thiết kế ngược

Đào tạo thiết kế ngược, trung tâm thiết kế ngược, học thiết kế ngược, tự học thiết kế ngược, download thiết kế ngược, giáo trình thiết kế ngược, tài liệu thiết kế ngược, sách thiết kế ngược, video thiết kế ngược, thiết kế ngược tiếng việt, hướng dẫn thiết kế ngược

Quy trình xử lý dữ liệu scan thường có

Trong bất kì công việc nào thì việc hình dung trình tự các công đoạn để thực hiện là điều rất quan trọng, không phải phân tâm khi có quá nhiều ý tưởng, bạn chỉ cần chú ý vào các thành phần cần thực hiện, và đảm bảo sẽ nắm nhanh và thành thạo quy […]

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC GEOMAGIC

Phần mềm Geomagic Studio sử dụng dữ liệu quét 3D có thể tạo ra mô hình chính xác như chế tạo ban đầu. Ngoài ra, từ dữ liệu quét 3D, có thể thay đổi theo ý tưởng thiết kế mới nhằm tái tạo một hay nhiều vô hạn các hình dạng phức tạp một cách […]

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀN CHỈNH NHẤT XỬ LÝ TỪ SCAN-SANG-CAD RAPIDFROM XO Redesign thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các chi tiết của thế giới thực một cách nhanh chóng và dễ ràng bằng một quy trình thiết kế và […]