ShoeMaker là phần tích hợp sẵn có trong bộ SoleEngineer. Cho phép bạn mô hình phần trên và đế giày, và cung cấp các công cụ thiết kế tự do.

Tạo phần kết hợp chỗ mắt cá và phần tổ ong, sau đó dùng cho các phần tạo khuôn hoặc tạo các phần lỗ và nhựa.

sole engineering

 

1. Tạo các hoa văn

2. Tạo khít phần áo và đế giày

3. Thêm các phụ kiện tùy chọn

4. Thêm các phần nối trên cổ chân

5. Thiết kế theo tùy vật liệu

Thiết kế tạo rập giày dép với ShoeMaker và SoleEngineerwebDelcamGiày dépbộ video sưu tầm thiết kế giày dép,các lệnh thiết kế giày dép,căn bản nâng cao thiết kế giày dép,ebook thiết kế giày dép,giáo trình thiết kế giày dép,tài liệu thiết kế giày dép,thiết kế giày dép pdf mediafire,thiết kế giày dép tổng hợp,tổng hợp bài giảng thiết kế giày dép,tổng hợp tài liệu thiết kế giày dép,tự học thiết kế giày dép
ShoeMaker là phần tích hợp sẵn có trong bộ SoleEngineer. Cho phép bạn mô hình phần trên và đế giày, và cung cấp các công cụ thiết kế tự do. Tạo phần kết hợp chỗ mắt cá và phần tổ ong, sau đó dùng cho các phần tạo khuôn hoặc tạo...