Thiết kế theo tham số

Thiết kế theo biến

Là các thông số được nhập theo dạng biểu thức, bạn có thể khai báo một hằng cho một thông  số kích thước nào đấy ví dụ như a=10 với a là cạnh ngắn

Khi cạnh dài bạn nhập a*2 thì cạnh đó sẽ gấp đôi cạnh ngắn.

Ta sử dụng một trong các lệnh bên dưới

“2D Sketch > Constraints > Variable…”

“2D Sketch > Constraints > Equations…”t.topsolid 8

Operation

Không phải lúc nào các hình học cũng được tạo một cách đơn giản thông qua những lệnh hình học có sẵn, ví dụ như các hình xoắn ốc, hình gợn sóng,.. Lúc này bạn sẽ dùng tùy chọn hàm số cho hình học cần vẽ.t.topsolid 9

Viết chữ

Viết chữ thông qua tùy chọn “2D Sketch > Text…”t.topsolid 10

Từ phần vẽ 2D này ta có thể thêm dạng khối, hiệu chỉnh kích thước cho chữ, cho nó nằm theo một đường dẫn, uốn lượng,..

 

menu
menu