Thiết lập hệ tọa độ gia công tiện solidcam

Thiết lập hệ tọa độ gia công tiện solidcam

467
Hữu ích?

he td solidcam 1

Origin – Tùy chọn này cho phép ta lựa chọn điểm gốc trên màn hình làm việc.

Z-direction – Lựa chọn điểm làm gốc, sau đó xác định hướng của trục Z.

X-direction –cuối cùng,lựa chọn một điểm để thiết lập một mặt phẳng.

Pick Origin – Tùy chọn này cho phép ta có thể thiết lập một vị trí mới co gốc hệ trục tọa độ .. VÀ các trục và hướng của trục sẽ không thay đổi khi tới vị trí mới

Pick X-direction – Tùy chọn này cho phép ta có thể chọn một hướng mới cho trục X .

Select Coordinate System 

he td solidcam 2

SolidCAM cho phép ta chọn hệ trục tọa độ của SolidWorks làm hệ trục gia công trong SolidCAM.

Flip

SolidCAM cho phép ta đổi hướng các trục tọa độ.

 • Flip around Z

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục Z.

 • Flip around X

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục X.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.