Thiết lập môi trường gia công tiện Solidcam 2013

Lệnh này dùng để hiển thị hộp thoại SolidCAM Settings, cho phép ta quản lý các cài đặt của phần mềm SolidCam .

pmem solidcam 1

Lệnh này tương ứng với lệnh SolidCAM Settingstrong menu của SolidCAM.

  •  Technology Database

Lệnh này dùng để hiển thi hơp thoại Technology Database, cho phép ta quản lý các dữ liệu về các công nghệ trong SolidCam.

pmem solidcam 2

Lệnh này tương ứng với lệnh Technology Databasec trong menu SolidCAM .

  • CAM Views

Thanh công cụ CAM Views chứa những tùy chọn cho phép ta có thể quản lý được các chế độ xem lin quan đến vị trí của hệ trục tọa độ.

pmem solidcam 3

SolidCAM Operations

Tab này chứ những lệnh sau đây:

 

  • Turning

Lệnh này hiển thị các công nghệ trong nguyên công tiện.

pmem solidcam 4

  •  Operation from Template

Lệnh này dùng để hiển thị hộp thoại Template Manager , hộp thoại hiển thị các templates cho phép ta các thể sử dụng một templates đã có sẵn cho nguyên công hiện hành .

  •  GCode

Lệnh này cho phép ta co tthể xuất chương trình gia công tử các nguyên công trong file Cam-Part hiện hành.

  •  Simulate

Lệnh này cho phép ta có thể mo phỏng qu trình gia công cho các nguyên công mà ta đã thiết lập.