Thiết lập tập tin After Effect

After Affect có các tính năng vượt trội giúp tạo lập hình ảnh đồ hoạ một cách chuyên nghiệp. Bước đầu bạn cần học cách để thiết lập một tập tin After Effect.

” title=”Thiết lập tập tin After Effect” target=”_blank”>

Sử dụng lệnh Add Render Queue trong Composition, thiết lập thông tin cho file làm việc và các bước hiệu chỉnh chi tiết, tránh việc mắc lỗi và dễ dàng cho việc tuỳ chỉnh, tìm kiếm và quản lí các tập tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *