Thủ thuật Solidworks_Bỏ một số chi tiết trong lệnh Pattern

B1: Tạo một chi tiết bất kì.

patsw1

B2: Cắt một lỗ bằng lệnh Extruded Cut.

patsw2

B3: Gọi lệnh “Linear Pattern” và tiến hành nhân theo hàng, cột.

patsw3

B4: Chọn những vị trí mà không cần cắt để bỏ đi bằng cách click chuột vào những chấm hồng như hình dưới. Click 1 lần là bỏ, click lại lần nữa là chọn lại.

patsw4

B5: Click “Ok” ta được kết quảpatsw5