Làm việc với đường chạy dao mặc định
Khi bạn tạo ra một đường chạy dao mới hoặc hoạt động khác, Mastercam tự động hiển thị các miền trên mỗi tab hoặc trang thuộc tính với giá trị mặc định. Những giá trị này được lưu trữ trong một tập tin có phần mở rộng mặc định. Những mặc định này cụ thể cho từng loại hình hoạt động; Ví dụ, một đường chạy dao contour, một đường chạy dao facing, hoặc một tính năng dựa trên hoạt động khoan.
 Lần đầu tiên bạn tạo ra một hoạt động của một loại hình cụ thể trong một phiên Mastercam, các giá trị mặc định được đọc từ tập tin mặc định.
 Sau đó, mỗi khi bạn tạo ra một hoạt động cùng loại, Mastercam sử dụng các giá trị từ các hoạt động trước đó.
Đối với mỗi loại dao cắt, mặc định tập tin lưu trữ một bộ hoàn chỉnh các giá trị mặc định cho tất cả các tab hoặc trang thuộc tính khi bạn cần phải điền thông tin:

gc
Ví dụ, mặc dù Toolpath parameters tab hoặc Tool page được sử dụng cho hầu hết các hoạt động, tập tin mặc định lưu trữ các thiết lập khác nhau của các giá trị cho từng loại hoạt động. Tập hợp các giá trị mặc định cho mỗi hoạt động cũng bao gồm các giá trị mà bạn thiết lập từ các hộp thoại khác, ví dụ, dịch chuyển đường vào/ra dao, dung sai, hoặc thiết lập khoảng cách.
Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng tái sử dụng các thông số đường chạy dao với giá trị từ các tập tin mặc định bằng cách kích chuột vào tab thông số đường chạy dao và chọn Reload parameters from defaults file hoặc Reload parameters from defaults file trong thanh công cụ hộp thoại cây.

gc1

Trong khi rất nhiều các thiết lập đường chạy dao mặc định được đọc từ tập tin mặc định, một số thiết lập- chẳng hạn như tốc độ cắt và tiến dao, số dao và hiệu sô bù trừ dao – có thể được đọc từ các nơi khác.
Selecting a .defaults file
Click biểu tượng Files trên Toolpath Manager để xem các tập tin mặc định được sử dụng và chọn 1 tập tin mới.
gc2
Sau hki nhấn biểu tượng Files, bạn có thể chọn tập tin mặc đinh mới hoặc chỉnh sửa tập tin hiện hành.
Tổ chức tập tin mặc định
Mastercam cung cấp bộ giá trị mặc định riêng biệt cho các hoạt động inch và mét, lưu trữ trong các tập tin mặc định riêng biệt. Mastercam cũng duy trì các tập tin mặc định riêng biệt cho mỗi sản phẩm (phay, tiện, định tuyến, và dây). Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều tập tin mặc định khác nhau như bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các tập tin với giá trị mặc định khác nhau cho các máy khác nhau trong cửa hàng của bạn để khi bạn chọn một máy và bắt đầu tạo đường chạy dao, các tập tin mặc định thích hợp sẽ tự động nạp.
 Sử dụng trang Files trong Control Definition Manager để chọn tập tin mặc định sẽ được tải khi nhóm máy mới được tạo.
 Trong hộp thoại System Configuration, bạn có thể chọn tập tin mặc địn cho sản phẩm Mastercam. Mastercam sử dụng nó như giá trị mặc định nếu không thể tìm thấy tập tin mặc định trong định nghĩa điều khiển hoặc thuộc tính nhóm may.
 Khi chuyển giữa inch và mét, Mastercam tự động tải tập tin mặc định trong đối tượng phù hợp. in the proper units.
Lưu ý đối với các loại thông số mặc định khác nhau
Các loại giá trị khác nhau được thực hiện đặc biết hoặc được cải tiếncác tùy chọn cấu hình.
 Đường chạy dao nhiều trục
Đường chạy dao nhiều trục của Mastercam có hard-coded mặc định và các công thức khôung được lưu trong tập tin mặc định.
 Các đường chạy dao high speed surface
Các thông số cutting and linking đối với các đường chạy dao high speed surface dựa trên dao được chọn. Điều này có nghĩa là mặc dù bạn lưu các giá trị mặc định trong tập tin mặc định, nhiều giá trị vẫn bị viết đè lên khi bạn chọn dao.
 Tốc độ cắt và tiến dao.
Mastercam cho bạn thêm các tùy chọn về tốc độ tiến dao và tốc độ spindle. Bạn có thể:
 thực hiện với chúng như các mặc định đường chạy dao khác. Điều này có nghĩa là bạn thiết lập tốc độ cắt và tiến dao mặc định cho từng loại hoạt động và lưu chúng vào một tập tin mặc định.
 đọc các giá trị mặc định từ định nghĩa công cụ.
 Tự động tính toán giá trị mặc định dựa trên các loại hoạt động, vật liệu phôi, và các dao cụ thể mà bạn đã chọn.
Sử dụng Tool Settings tab trên hộp thoại Machine Group Properties để Mastercam biết tham chiếu của bạn.
 Coolant
Bởi vì các tùy chọn coolant có sẵn đối với bất kỳ hoạt động được xác định trong định nghĩa máy hoạt động nào, hãy xem xét các giá trị mặc định của bạn một cách cẩn thận nếu bạn sẽ sử dụng tùy chọn tùy custom coolant. Nếu các tùy chọn coolant mặc định trong các tập tin mặc định là các thiết lập tùy chỉnh không được hỗ trợ bởi định nghĩa máy hoạt động, Mastercam sẽ cố gắng kết hợp chúng với các tùy chọn có sẵn, nhưng không có đảm bảo rằng điều này sẽ thành công hay có ý nghĩa. Nếu bạn sử dụng tùy chọn custom coolant, hãy xem xét việc tạo ra một tập tin mặc định cụ thể của máy.

 Các giá trị khác
Mastercam cho phép bạn xác định các biến tùy chỉnh của riêng bạn. Người dùng có thể nhập các giá trị cụ thể cho các biến này khi tạo ra một đường chạy dao trên hộp thoại Miscellaneous values. Sử dụng trang Misc int/reals page trong Control Definition Manager để Mastercam biết nơi có các giá trị mặc định cho các biến này. Bạn có thể đọc chúng từ tập tin mặc định trên một cơ sở mỗi hoạt động, hoặc từ các định nghĩa điều khiển. Sử dụng các định nghĩa kiểm soát để đọc chúng từ các bài viết nếu bạn muốn chúng giống nhau đối với tất cả các hoạt động sử dụng mà kiểm soát hoặc xử lý. Đọc chúng từ tập tin mặc định nếu các biến tùy chỉnh của bạn chỉ áp dụng cho các hoạt động cụ thể.
 Clearance height, retract height, feed plane
Bạn có thể chọn để sử dụng phương thức mặc định cho các tham số. Điều này có nghĩa rằng một khi bạn đặt một giá trị cho bất kỳ đường chạy dao nào, Mastercam sẽ tiếp tục sử dụng lại các giá trị đó là mặc định cho các đường chạy dao tiếp theo, ngay cả khi các đường chạy dao tiếp theo là một kiểu khác. Ví dụ, nếu bạn biết rằng tất cả các đường chạy dao sẽ phải cố định 6-inch, bạn có thể chuyển sang phương thức mặc định như một chi tiết của thiết lập công việc của bạn trong các thuộc tính nhóm máy tính, và sau đó nhập chiều cao lùi dao 6,5 inch cho các đường chạy dao đầu tiên. Mỗi đường chạy dao kế tiếp mà bạn tạo ra sẽ được cài sẵn với clearance height là 6,5 inch. Một khi bạn thay đổi nó, giá trị mới sẽ trở thành giá trị mặc định cho các đường chạy dao tiếp theo. Sử dụng Tool settings tab trong hộp thoại Machine Group Properties để sử dụng mặc định phương thức.

 Step, peck, coolant values
Đối với một số loại thông số cắt, bạn có thể chọn đọc các giá trị mặc định từ định nghĩa dao thay vì tập tin mặc định. Chúng bao gồm các kích thước bước dao cho các dao phay; khoan độ sâu đối với các mũi khoan; và lựa chọn coolant. Sử dụng Use tool’s step, peck, coolant trên Tool settings tab trong hộp thoại P Machine Group Properties để đọc các giá trị mặc định từ định nghĩa công cụ.

 Home and reference positions
Vị trí trang chủ vfa và các điểm tham chiếu mặc định đều được lưu trữ trong định nghĩa máy như một phần của các thiết lập kết hợp trục. Đối với máy móc tinh vi với nhiều kết hợp trục, điều này cho phép bạn thiết lập mặc định cụ thể cho mỗi máy. Hộp thoại Machine Axis Combinations trong Machine Definition Manager thiết lập mặc định cho cả vị trí trang chủ và tham chiếu, nhưng cách thực hiện hơi khác nhau:
 Đối với vị trí trang chủ, bạn có thể chọn sử dụng mặc định kết hợp trục hoặc một mặc định hoạt động cụ thể được lưu trữ trong tập tin .DEFAULTS. Đối với máy tiện, bạn cũng có thể chọn một vị trí trang chủ mặc định từ định nghĩa công cụ. Sử dụng trang Tool trong Control Manager Definition để chọn mặc định để sử dụng. Không cần biết mặc định xuất phát từ đâu, người dùng có thể ghi đè nó lên Toolpath parameters tab.
 Đối với các vị trí tham chiếu, giá trị mặc định chỉ được lưu trữ với sự kết hợp trục. Bạn không thể tạo mặc định hoạt động cụ thể. Người dùng vẫn có thể ghi đè mặc định lên Toolpath parameters tab. Điểm tham chiếu có thể hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong Control Definition Manager trên trang Tool
 Số dao và số hiệu bù trừ dao
Bất cứ khi nào bạn chọn một dao cho một đường chạy dao, Mastercam gán số dao cho nó. Số dao này được tạo ra trong khối thay đổi dao trong chương trình NC khi bạn xử lý các hoạt động. Bạn có thể chọn vị trí của số dao mặc định này. Sử dụng Tool settings tab trong hộp thoại Machine Group Properties để Mastercam đánh số các dao liên tục, hoặc đọc các giá trị từ định nghĩa công cụ.
Đối với chiều dài dao, đường kính, và số hiệu bù trừ, sử dụng trang Tool page trong Control Manager Definition để Mastercam biết có nên tính toán chúng từ số dao không, hay đơn giản là đọc chúng từ định nghĩa công cụ.
 các thư viện Dao và vật liệu mặc định
Các thư viện Dao và vật liệu mặc định (bao gồm mcuj lục insert và giá dao tiện) được thiết lập trong định nghĩa máy. Sử dụng Tool/material libraries tab trong hộp thoại General Machine Parameters để chọn.
 Canned text, Planes
Mặc định mức hoạt động cho các thiết lập này không được hỗ trợ.

Thư viện chu trình và file mặc định mastercam webMastercamcần mua tự động mastercam,chia sẻ tự động mastercam,dạy tự động mastercam tại hồ chí minh,giáo trình tự động mastercam,link down tự động mastercam,mua tự động mastercam tại hồ chí minh,nơi dạy tự động mastercam,nơi đào tạo tự động mastercam,sách tự động mastercam,share tài liệu tự động mastercam,tài liệu tự động mastercam mới nhất,tìm tài liệu tự động mastercam,trao đổi về tự động mastercam,trung tâm lớn về tự động mastercam,trung tâm tự động mastercam,tự động mastercam bình thạnh,tự động mastercam phú nhuận,tự động mastercam quận 10,tự động mastercam quận 11,tự động mastercam tại sài gòn,tự động mastercam tân bình,video tự động mastercam
Làm việc với đường chạy dao mặc định Khi bạn tạo ra một đường chạy dao mới hoặc hoạt động khác, Mastercam tự động hiển thị các miền trên mỗi tab hoặc trang thuộc tính với giá trị mặc định. Những giá trị này được lưu trữ trong một tập...