Category Archives: Luận Văn

LV_nghiên cứu mối Quan hệ giữa teaflavin và Tearubigin trong chè đen theo phương pháp OTD đến chất lượng chè

Chè là một đồ uống lí tưởng và có nhiều giá trị vè dược liệu. Hỗn hợp Tamin chứa trong chè có khả năng giả khát , chữa một số bệnh về đường ruột như tả, lị , thương hàn…Theo M.N Zaprometop thì Catethin trong chè có tác dụng thông các mao mạch, Cafein và […]

LV_Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng container tại Công ty Dịch vụ Vận tải Trung ương

Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 Đảng CSVN năm 1986, cả nước ta bắt tay vào công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới quản lý kinh tế, xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng l•nh đạo, […]

LV_Nhà máy Ôtô Cổ Loa – Mêkông

Việt Nam ta là một nước đang phát triển với tốc độ phát triển cao va ổn định .Chúng ta đang từng bước CNH-HĐH từng bước đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.Từ một nước nông nghiệp lạc hâu ta đang dần chuyển đổi cơ cấu thành một nước phát triển […]

LV_Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam

Vận tải hàng không là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đại diện cho phương thức vận tải tiên tiến và hiện đại, ngày càng đóng vai trò to lớn và có ảnh hưởng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, an ninh và quốc […]

LV_Hiện tượng ùn tắc giao thông ở Hà Nội – nguyên nhân và giải pháp

Phát triển đô thị một cách bền vững là sự phát triển đồng đều và hài hòa trên 3 phương diện kinh tế – môi trường – công bằng xã hội. Để phát triển bền vững thì yếu tố về cơ sở hạ tầng đóng một vai trò quan trọng và trong đó không thể […]

LV_Giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Đất nước ta tiến hành Đổi Mới đã được hơn 20 năm và hiện đang vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập với thế giới. Trong quá trình đó lại nảy sinh rất nhiều vấn đề mà nước ta đang còn yếu và hiện nay giao thông đô thị nói chung và giao […]

LV-Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Công tác quản trị tiền lương là một trong những chức năng quan trọng trong quản trị các hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay. Nó có quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tiền lương là một yếu tố chi phí sản […]

LV_Giải pháp phát triển ngành vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông vận tải và thương mại, các chức năng của ngành vận tải càng được mở rộng hơn. Trong buôn bán quốc tế, vận tải là một khâu hết sức quan trọng giúp con người vận chuyển hàng hoá lưu thông khắp toàn cầu. Con người […]

LV_Vận tải Biển tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS): Thực trạng và giải pháp

Ngày nay toàn cầu hoá kinh tế, khu vực hoá kinh tế là xu hướng tất yếu mà hầu hết các quốc gia đều tham gia vào quá trình này. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong […]

LV_Vấn đề vận tải hàng hoá đường biển, những biện pháp phát triển Container bằng đường biển ở Việt Nam

Văn kiện Đại hội đại biểu CSVN lần thứ VI đã nhấn mạnh “Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đường đầu tiên cũng như sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp hoá XHCN của nước ta tiến hành nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc vào việc […]