Luận Văn

LV_Thanh tra Giao thông vận tải

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, như Lê Nin đã nói “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền

LV_Nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Giao thông vận tải là một trong những lĩnh quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Ngày nay cùng với sự

LV_Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Thủ đô Hà Nội

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị

LV_Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng

LV_Hiện trạng giao thông vận tải và phương tiện vận tải

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Giao thông đô thị là vấn đề rất phức tạp. Để giải quyết tận gốc vấn đề này đòi hỏi cần có nhiều thời gian.

LV_Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 là 1 công ty cổ phần trực thuộc Khu quản lý

LV_Thực tập tốt nghiệp địa điểm thực tập tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo xu hướng toàn cầu hoá , xã hội

LV_Đề xuất một số giải pháp để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Giao thông đô thị là vấn đề rất phức tạp. Để giải quyết tận gốc vấn đề này đòi hỏi cần có nhiều thời gian.

LV_Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước đã đạt được những thành tựu

LV_Vận tải Container – Thực trạng và phương hướng phát triển tại Việt Nam

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Ngày nay, do hợp tác kinh tế phát triển, khối lượng hàng hóa ngoại thương trao đổi giữa các nước trên thế giới với tốc

menu
menu