Category Archives: Luận Văn

LV_Thanh tra Giao thông vận tải

Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, như Lê Nin đã nói “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn”. Trong hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn quan tâm xây […]

LV_Nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông

Giao thông vận tải là một trong những lĩnh quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vận tải ngày càng đòi hỏi tăng cả về số lượng và chất lượng. Do vậy phát triển giao thông vận tải là […]

LV_Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Thủ đô Hà Nội

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, đã và đang đem lại sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. ở Thủ đô Hà Nội, đời sống chính trị, kinh tế, […]

LV_Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông […]

LV_Hiện trạng giao thông vận tải và phương tiện vận tải

Giao thông đô thị là vấn đề rất phức tạp. Để giải quyết tận gốc vấn đề này đòi hỏi cần có nhiều thời gian. Trong đó, việc kích thích nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và giảm bớt nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao […]

LV_Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 là 1 công ty cổ phần trực thuộc Khu quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam. Chức năng chính của Công ty là quản lý toàn bộ tuyến Quốc lộ 1A từ điểm đầu Km0 Hữu Nghị quan […]

LV_Thực tập tốt nghiệp địa điểm thực tập tại công ty cổ phần ôtô vận tải Hà Tây

Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo xu hướng toàn cầu hoá , xã hội ngày càng phát triển , đời sống con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp thì việc đảm bảo […]

LV_Đề xuất một số giải pháp để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân

Giao thông đô thị là vấn đề rất phức tạp. Để giải quyết tận gốc vấn đề này đòi hỏi cần có nhiều thời gian. Trong đó, việc kích thích nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và giảm bớt nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao […]

LV_Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt được ở mức cao, lạm phát bị đẩy lùi, kim ngạch xuất nhập khẩu được cải thiện, các ngành […]

LV_Vận tải Container – Thực trạng và phương hướng phát triển tại Việt Nam

Ngày nay, do hợp tác kinh tế phát triển, khối lượng hàng hóa ngoại thương trao đổi giữa các nước trên thế giới với tốc độ đáng kể. Đi liền với các nước trên thế giới với tốc độ đáng kể. Đi liền với khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng nhanh trên thế giới […]