Category Archives: Tài liệu cad/cam

Tài liệu PowerShape traning

Bộ traning đầy đủ của powershape. http://www.megaupload.com/?d=2G3VWR2C http://www.megaupload.com/?d=WMXE5YN4 http://www.megaupload.com/?d=MF53HBHS http://www.megaupload.com/?d=PJKPG7RX http://www.megaupload.com/?d=AJMPFF9P http://www.megaupload.com/?d=J23W88BM http://www.megaupload.com/?d=VN0NNW7J http://www.megaupload.com/?d=87GIM4PZ http://www.megaupload.com/?d=9YNBEQM8 http://www.megaupload.com/?d=54F310QW http://www.megaupload.com/?d=CRSQU69P http://www.megaupload.com/?d=Z4TLI6UQ http://www.megaupload.com/?d=LBMYKK0U http://www.megaupload.com/?d=PE933SDP http://www.megaupload.com/?d=KQ8X1AKZ http://www.megaupload.com/?d=H04XT2KI http://www.megaupload.com/?d=P056RIBE http://www.megaupload.com/?d=VMM7GL3P http://www.megaupload.com/?d=ZBCDL763 http://www.megaupload.com/?d=OP3S9ZUL http://www.megaupload.com/?d=2YT22L7M http://www.megaupload.com/?d=T2ULP9WD

Tài liệu Cimatron tiếng việt

Tài liệu Cimatron tiếng việt Trên thế giới hiện nay có nhiều hệ CAD và hệ CAM. Nổi tiếng nhất của hệ CAD mà ở Việt Nam đã ứng dụng khá rộng rãi là AutoCAD, Solid Egde, Solid Works, Autodesk Inventor… riêng hệ CAM gồm các phần mềm như: Nelpt, Autopit, Fmill… đặc biệt hiện […]