Đường chạy dao Lathe Dynamic Rough được thiết kế khi cắt các vật liệu cứng với những vùng insert ( theo bán kính hoặc dạng cầu). DI chuyển động cho phép các đường dao cắt dần dần và vẫn duy trì đi vào vật liệu một cách hiệu quả, và sử dụng nhiều mặt hơn mà bạn thêm vào, tăng tuổi thọ dao và tăng tốc độ cắt.

dao tho dong hoc

Chú ý:

Di chuyển vào và ra dao chỉ được sử dụng trên các lớp gia công bán tinh

Phôi phải được xác định trước khi chọn các đường đi dao này

Chỉ các vùng thêm vào ( như bán kính hoặc dạng cầu) được hỗ trợ

Loại bù dao chỉ có thể thiết lập trên máy hoặc Off, Control, Wear, và Reverse Wear không được hỗ trợ.

Tiện Mastercam X7_ Đường chạy dao thô động họcwebMastercam X7các loại Mactercam X7,chỉ dẫn Mactercam X7,chọn lựa Mactercam X7,công cụ Mactercam X7,Mactercam X7 chính xác,Mactercam X7 hợp lý,phân biệt Mactercam X7,thông số Mactercam X7,ý nghĩa Mactercam X7
Đường chạy dao Lathe Dynamic Rough được thiết kế khi cắt các vật liệu cứng với những vùng insert ( theo bán kính hoặc dạng cầu). DI chuyển động cho phép các đường dao cắt dần dần và vẫn duy trì đi vào vật liệu một cách hiệu quả,...