Tiện Mastercam X7_ Tùy chọn tiện rãnh của mặt

Các tùy chọn mới này cho phép bạn định vị dao một cách chính xác khi tiện rãnh. Nhập một giá trị đường kính bắt đầu tối thiếu và tối đa để định vị rãnh cắt đầu tiên.

tien ranh cua mat