Các tùy chọn mới này cho phép bạn định vị dao một cách chính xác khi tiện rãnh. Nhập một giá trị đường kính bắt đầu tối thiếu và tối đa để định vị rãnh cắt đầu tiên.

tien ranh cua mat

Tiện Mastercam X7_ Tùy chọn tiện rãnh của mặt webMastercam X7các loại Mactercam X7,chỉ dẫn Mactercam X7,chỉnh Mactercam X7,chọn lựa Mactercam X7,chức năng của Mactercam X7,công cụ Mactercam X7,Mactercam X7 chính xác,Mactercam X7 hợp lý,phân biệt Mactercam X7,thông số Mactercam X7,ý nghĩa Mactercam X7
Các tùy chọn mới này cho phép bạn định vị dao một cách chính xác khi tiện rãnh. Nhập một giá trị đường kính bắt đầu tối thiếu và tối đa để định vị rãnh cắt đầu tiên.