Trong các phiên bản Mastercam trước, đường dao Plunge Turn chỉ được hỗ trợ với dạng dao phẳng, Trong X7, hỗ trợ dao có bán kính.

tien vuong goc

Tiện Mastercam X7_ Hỗ trợ toàn đường kính khi tiện vuông gócwebMastercam X7các loại Mactercam X7,Cách dùng Mactercam X7,cần biết về Mactercam X7,cần hỏi Mactercam X7,cần tìm Mactercam X7,chỉ dẫn Mactercam X7,chỉnh Mactercam X7,chọn lựa Mactercam X7,chức năng của Mactercam X7,công cụ Mactercam X7,giải thích Mactercam X7,hiều gì về Mactercam X7,Mactercam X7 chính xác,Mactercam X7 hợp lý,Mactercam X7 là gì,Mactercam X7 ở đâu,Nghĩa của Mactercam X7,phân biệt Mactercam X7,sử dụng Mactercam X7,thông số Mactercam X7,vị trí Mactercam X7,ý nghĩa Mactercam X7
Trong các phiên bản Mastercam trước, đường dao Plunge Turn chỉ được hỗ trợ với dạng dao phẳng, Trong X7, hỗ trợ dao có bán kính.