Chuyên mục: CAD/CAM/CNC

Lưới và hiển thị bề mặt

Một đám mây điểm trong scan 3D có thể gồm các thông tin texture, và một lưới cũng có các thông tin này. Trong hình ví dụ bên dưới, bên trái thể hiện lưới không …
Lưới và độ phân giải

Lưới và độ phân giải

Lưới có độ phân giải lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một dữ liệu lớn đi kèm và khi đưa vào các phần mềm để xử lý sẽ không mấy dễ dàng. Ngược …

Hiểu về lưới mesh trong scan 3D

Lưới là một dữ liệu kết hợp các dữ liệu 3D ( gồm điểm, cạnh và các mặt) thường là dạng tam giác. Và lưới thường dùng trong công nghệ CAD/CAM/CAE và các chương trình máy …

Đám mây điểm với vector pháp tuyến

Vector pháp tuyến là vector vuông góc với một mặt phẳng, trong trường hợp các mặt cong thì vector này sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến tại điểm tiếp xúc. Nếu đám mây …