Chuyên mục: CAD/CAM/CNC

Các bước thiết kế ngược cơ bản

Phần thiết kế ngược là phần không đơn giản, các công nghệ liên quan cũng tốn kém hơn rất nhiều so với việc tự thiết kế, vì ngoài quy trình thiết kế bạn cũng cần …

Lap trinh SSCNC với Swansoft CNC simulation

1.     Giao diện thao tác   (1)  thanh menu (2) bảng hiện thị hệ thống điều khiển số (3) bảng điều khiển 1 (4) thanh menu chọn dao, chọn phôi (5) giao diện máy phay, …

Những ưu điểm của CNC

  CNC phát triển với tốc độ ngày càng tăng, và công dụng của nó sẽ tiếp tục lớn dần vì nhiều ưu điểm cung cấp cho công nghiệp. Một số ưu điểm quan trọng …