Chuyên mục: Ansys

TÍNH NĂNG MỚI CỦA ANSYS 16.0

Mới đây thông qua các bài báo cáo của ANSYS về động lực học chất lỏng, nhiều tính năng mới độc đáo đã được ANSYS giới thiệu, chúng ta sẽ điểm qua một vòng của …

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.4)

2.4    PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG KẾT HỢP Đây là dạng bài toán dao động với sự xuất hiện ảnh hưởng của ứng suất. Chúng ta có thể khắc phục hạn chế …

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.3)

2.3.     PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG Dao động là một quá trình trong đó có một đại lượng vật lý thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm nào đó lặp …

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.2)

BÀI TOÁN TĨNH Đối với bài toán cơ học dạng tĩnh tức là phân tích vật thể ở trạng thái đứng yên dưới sự tác động của tải trọng, lực hay mômen lực. ANSYS sẽ …

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.1)

2.1.     BÀI TOÁN TỔNG QUÁT   Với mỗi bài toán cụ thể đều có phương pháp giải khác nhau tùy vào các điều kiện mà bài toán đưa ra, vì thế mỗi bài toán sẽ có …

ANSYS-PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG

            Mục lục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Trình tự phân tích        Chương 3: Phân tích bài toán – LINE BODIES Chương 4: Phân tích bài toán hệ thanh giàn – LINE BODIES …

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ANSYS

  ANSYS được lập ra từ năm 1970, do nhóm nghiên cứu của Dr. John Swanson, hệ thống tính toán S-wanson (Swanson Analysis System) tại Mỹ, là một gói phần mềm dựa trên phương pháp …