Category Archives: Autoform

Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform

        Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả nhất, phần mềm Autoform chỉ giúp ta phân tích để đánh giá phương án mà thôi. Nếu phương án hiện tại chưa tốt thì ta lại thay đổi phương án khác cho […]

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform

  Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc    Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc của từng vùng trên sản phẩm sau khi mô phỏng Ta […]

Thiết lập qui trình và điều kiện làm việc trong dập autoform

  Tool setup: Chọn phương pháp dập vuốt là trên máy ép đơn động (chày nằm dưới cối). Toàn bộ mô hình CAD đưa vào ở trên được hiểu là cối (die), chày được phần mềm tạo ra bằng cách offset cối một lượng bằng chiều dày chi tiết Sheet thickness: khai báo độ dày […]

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”   Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau: Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng trên màn hình sau đó tạo file mới Vào File®New sẽ xuất hiện một hộp thoại:  File name: Đặt tên  […]

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform

    Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.   Bảng điều khiển kết quả Để đánh giá kết quả của quá trình mô phỏng ta có thể click vào các nút điều khiển kết quả bên phải màn hình để […]

Menu Help trong dập tấm autoform

  Hepl®Start help: Mở file hướng dẫn của hãng Autoform Hepl®Copyright: Mở xem thông tin bản quyền của phần mầm Autoform

Menu Window trong dập tấm autoform

  Window®Icon bar: Tắt hoặc mở thanh công cụ chứa các biểu tượng phía trên màn hình Window®Bottom bar: Tắt hoặc mở thanh hiển thị thời gian, kết quả bên dưới màn hình Window®Right bar: Tắt hoặc mở bảng điều khiển kết quả bên phải màn hình Window®Live FLD: Tắt hoặc mở đồ thị giới […]

Menu Options trong dập tấm autoform

  Options®2D/3D measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo độ lớn Options®Vector measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo tọa độ Options®Curve measurement: Đo độ dài đường cong bất kì trên chi tiết Options®Radius measurement: Đo bán kính tại các vị trí bo trên chi tiết  

Menu View trong dập tấm autoform

  View®From +x: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục x View®From +y: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục y View®From +z: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục z View®From +z(yx): Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục z và chi tiết quay 90o cùng […]

Menu Display trong dập tấm autoform

      Display®Fill styles: Điều khiển hiển thị dạng bề mặt, lưới hoặc cả hai -Filled: hiển thị dạng mặt -Mesh: hiển thị dạng lưới -Filled mesh: hiển thị bề mặt có lưới Display®Shading options: điều chỉnh tô bóng bề mặt. Facetted: hiển thị các mặt phẳng -Smooth: hiển thị trơn láng các bề […]