Chuyên mục: Autoform

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”   Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau: Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng …

Menu Window trong dập tấm autoform

  Window®Icon bar: Tắt hoặc mở thanh công cụ chứa các biểu tượng phía trên màn hình Window®Bottom bar: Tắt hoặc mở thanh hiển thị thời gian, kết quả bên dưới màn hình Window®Right bar: …

Menu Options trong dập tấm autoform

  Options®2D/3D measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo độ lớn Options®Vector measurement: Đo khoảng cách 2 điểm trên chi tiết theo tọa độ Options®Curve measurement: Đo độ dài đường cong bất …

Menu View trong dập tấm autoform

  View®From +x: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục x View®From +y: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi trục y View®From +z: Xem chi tiết theo hướng nhìn từ mũi …

Menu Display trong dập tấm autoform

      Display®Fill styles: Điều khiển hiển thị dạng bề mặt, lưới hoặc cả hai -Filled: hiển thị dạng mặt -Mesh: hiển thị dạng lưới -Filled mesh: hiển thị bề mặt có lưới Display®Shading …