Chuyên mục: HyperWorks

Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm HYPERWORKS V10

  Cách 1: 1. Hoàn thành cài đặt phần mềm ALTAIR.HYPERWORKS.V10 bằng cách nhấnsetup.exe như các phần mềm thông dụng khác (lưu ý trong quá trình cài đặt lựa chọnLocal và Complete). 2. Copy file AltairHW90_illmarq.exe trong bộ cài vào thư mục cài …

Phần mềm mô phỏng Hyperworks

    Phần mềm mô phỏng Hyperworks Hyperworks là một trong những phần mềm CAE nổi tiếng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với khả năng phân tích chính xác dựa trên phương pháp …