Category Archives: CAD/CAM

Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture – Vật liệu và màu sắc

Trong quá trình mô phỏng thực tế, với 1 nguồn sáng chiếu sáng 1 mặt phẳng với thì chỉ cần 1 cường độ sáng; đối với mặt không phẳng, tùy vị trí mà có những cường độ sáng khác nhau mặc dù tuy trong thực tế chỉ có 1 cường độ sáng từ nguồn sáng. […]

Làm quen giao diện Revit structure 2009

CÁC THUẬT NGỮ VÀ TÊN GỌI CẦN GHI NHỚ: Menu Bar : Chứa toàn bộ thư mục và cây thư mục các lệnh của RST Toolbars : Chứa các lệnh công cụ cơ bản Type Selector : Ô lựa chọn loại đối tượng Options Bar : Ô chứa các lựa chọn chi tiết của các […]

Ebook Revit Architecture phần mềm thiết kế kiến trúc – xây dựng 3D (Tập 1)

Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành các đối tượng của mô hình chính [adrotate banner=”22″] Việc này được thực hiện sau khi phương án đã được chấp nhận và sẽ trở thành thành phần thiết kế của công trình, không còn phương án nào khác. 1. Chuyển phương án đã duyệt […]

Ebook Hướng dẫn sử dụng Catia V5

Các thuật tóan xử lý biên dạng Operations Thanh công cụ Operations cho phép bạn dễ dàng sử dụng các thuật tóan cơ bản để tạo ra những biên dạng nhanh chóng, bao gồm các thuật tóan bo cung (Corner), vác cạnh (Chamfer), cắt và qui đổi (Trim, Break, Quick Trim, Close, Complement), các thuật […]

Ứng dụng catia trong tính toán và thiết kế mô phỏng cơ khí

Module này cho phép tính toán kiểm tra và mô phỏng chi tiết chịu tải trọng trong môi trường kết cấu liên tục hoặc trong môi trường nhiệt độ. Từ đó cho phép tối ưu kết cấu – Phân tích cấu trúc – Phân tích cấu trúc bộ phận lắp ráp – Tính toán theo […]

Luận văn Tìm hiểu về CATIA

Nếu ta thay đổi ý định và quyết định sao chép tất cả các thành phần trong khối Part hiện hành thì click vào mụcObjectvà sử dụng “tất cả các đối tượng hiện hành”. Để sao chép theo lệnh này ta có 4 cách làm: Instances & total angle: tổng số đối tượng mà ta […]

Đồ án Ứng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

Mục lục CHƯƠNG I: DẪN NHẬP I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI III / PHÂN TÍCH TÀI LIỆU LIÊN HỆ IV / NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC Ch­¬ng iI: tỉng quan vỊ phÇn mỊm catia I / giíi thiƯu vỊ phÇn mỊm catia 1/ H­íng dn […]

Đồ án Thiết kế hệ thống phanh ô tô bằng phần mềm CATIA

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH 1.1 CÔNG DỤNG PHÂN LOẠI YÊU CẦU 1.1.1 Công dụng. Hệ thống phanh dùng để làm dừng hẳn sự chuyển dộng của Ôtô hoặc làm giảm bớt tốc độ của ôtô khi đang chuyển động, ngoài ra còn để giữ cho ôtô dừng được trên đường có độ dốc […]

Đề tài Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

1/ Đề cương chi tiết : LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: DẪN NHẬP CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CATIA CHƯƠNG III : VẼ PHÁC THẢO CHƯƠNG IV : VẼ THIẾT KẾ 2D CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CHI TIẾT CHƯƠNG VI : LẮP RÁP CHI TIẾT CHƯƠNG VII : TẠO BẢN VẼ 2D […]

Modul thiết kế TopSolid'Design

Hình 9  Giao diện TopSolid’Design   –         Graphic Area            : Vùng đồ họa thiết kế –         Title Bar                   : Thanh tiêu đề –         Function  Bar           : Thanh công cụ chức năng –         Prompt Line             : Dòng lệnh gợi ý –         System Bar               : Thanh hệ thống –         Context Bar              : Thanh tổng hợp –         Drop […]