Tính năng Mastercam X7_Công cụ cấu hình nâng cao

Bạn có thể dùng hộp thoại Mastercam Advanced Configuration để quản lý các thành phần của Mastercam và Mastercam for Solidworks. Vào hộp thoại bằng cách chọn Mastercam X7> Utilities, Advanced Configuration từ menu Start.

Nhấp vào biểu tượng Help để xem thêm về các tùy chọn trong hộp thoại.

cau hinh nang cao