Tính năng Mastercam X7_Hiệu chỉnh phần bo của khối

Sử dụng chức năng Modify Solid Fillet mới để thay đổi nhanh bán kính bo trên mô hình khối mà bạn không có các tính năng trong lược sử. Bạn có thể cập nhật thay đổi của bạn để thiết lập phần bo tiếp tuyến hoặc bo với bán kính được chọn.

hieu chinh phan bo

Giá trị bán kính trong hộp thoại tự động xuất hiện theo bán kính bo đầu tiên mà bạn chọn. Khi chọn phần bo với bán kính khác, chúng được hiệu chỉnh và thay đổi theo phần bo mà bạn chọn.

Ma hiển thị một thông báo lỗi nếu chức năng này không thể cập nhật phần hiệu chỉnh cho cung bo của bạn. Nếu gặp bất kì lỗi, hãy chọn ít hơn. Và chọn cùng các phần bo có bán kính tương tự nhau để có kết quả tốt nhất.