Tính năng Mastercam X7_Đường đi dao tiện tại vùng vát

Một chu trình tiện vùng vát mới đã được tích hợp. Hỗ trợ trong các chu trình gia công thô có sẵn, tạo các lớp cắt mới trên trục dao đối diện, và tự động tạo các phần đồng bộ cần thiết.

dao tien vung vat