Tính năng Mastercam X7_Nâng cao chọn kết hợp giữa mặt và trục

Giao diện mới được phát triển nhằm giúp làm việc với các mặt dao cụ và trục kết hợp. Những điều này dựa vào sự hiểu biết của Mastercam về các gia công và ứng dụng gá đặt, do đó nhiều tùy chọn không cần thiết hoặc dư thừa sẽ được loại bỏ. Ví dụ, trang thiết lập mới cho chu trình phay sẽ phụ thuộc vào những ứng dụng mà bạn chọn và định hướng cũng như trục kết hợp và chúng được thể hiện lên các tùy chọn

ket hop mat va truc

Và tiếp cận tương tự cũng được dùng trên chu trình tiện, chọn trục kết hợp và tạo các chu trình chuyển đổi. ( transform).