Tính năng mô phỏng chuyển động trên Inventor 2014

studio

Là module mô phỏng chuyển động trong inventor: được dùng để mô phỏng các chuyển động của cơ cấu hay một hệ thống dây chuyền. Module này chỉ thuần túy là mô phỏng chuyển động dựa trên sự biến thiên của các biến về vị trí, giá trị khoảng cách và giá trị góc… Nên người dùng không cần phải thao tác các khớp chuyển động mà chỉ ràng buộc trong môi trường Assembly sao cho tạo ra các biến chuyển động và các ràng buộc chuyển động đi theo. Sau đó dùng các công cụ trong môi trường studio để tạo sự biến thiên giá trị các biến mà sinh ra chuyển động. Vì vậy, Inventor studio chỉ phản ánh các chuyển động của cơ cấu hay hệ thống dây chuyền theo ý đồ người dùng chứ không phản ánh điều kiện làm việc của chi tiết như: vận tốc, gia tốc, lực, momen…nên không tính bền được cho các chi tiết. Vì vậy, Inventor studio chủ yếu biểu diễn các chuyển động theo ý đồ người thiết kế để giới thiệu cho người xem. Như tạo ra các clip, video demo về sự hoạt động của máy móc thiết kế hay các cơ cấu cho khách hàng xem để tăng tính thuyết phục cho sản phẩm sẽ được chế tạo trong tương lai.

Các tính năng trong inventor studio:

1./ Render: Xuất clip mô phỏng.

studio1 studio2 studio3

Tài liệu tự học inventor cơ bản và nâng cao
Khóa học Inventor
menu
menu