Tính toán độ co rút của khuôn

Xin giới thiệu với các bạn phần mềm tính toán độ co của khuôn, đây là phần mềm vừa được phát triển tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh, còn ở phiên bản thử nghiệm.

Thế nào là độ co rút?

Độ co là quá trình hình thành trong quá trình ép phun. Độ co xảy ra bởi vì mật độ polymer thay đổi từ nhiệt độ xử lí đến nhiệt độ môi trường.

Ta có độ co tuyến tính và độ co thể tích. Cả hai phương pháp đều khó để tính toán một cách chính xác.

Sự liên quan giữa các thông số ép và độ co

Hình ảnh dưới thể hiện mối quan hệ giữa độ co và thông số của máy.

Phần mềm tính toán khuôn Mold Caculator beta 1

Tính toán độ co là phần căn bản khi thiết kế khuôn, vì vậy đây là phần mềm cần thiết để tiết kiệm thời gian tính toán.

phần mềm này vẫn đang được phát triển, ở phiên bản này ta có thể tính toán giá trị độ co, kích thước sau khi co rút, và tỉ lệ co rút chính xác để nhập vào mô hình 3D.

dưới đây là link download phiên bản tiếng Anh:

http://www.box.net/shared/tiqab7a39q

bạn cũng cần phải download .net framework 3.5 from Microsoft 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&DisplayLang=en

Công thức cơ bản để tính độ co rút

D’ = D x(1+shr)

Với D’ là kích thước sau khi co rút

D là kích thước ban đầu

Shr là độ co ( %)

Từ đó ta tính được độ co:

Shr = (D’/D) – 1

 

Haye

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/sringkage.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/sringkage-280x212.jpgKhuôn mẫu
Tính toán độ co rút của khuôn Xin giới thiệu với các bạn phần mềm tính toán độ co của khuôn, đây là phần mềm vừa được phát triển tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh, còn ở phiên bản thử nghiệm. Thế nào là độ co rút? Độ co là quá trình...