Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả nhất, phần mềm Autoform chỉ giúp ta phân tích để đánh giá phương án mà thôi. Nếu phương án hiện tại chưa tốt thì ta lại thay đổi phương án khác cho đến khi kết quả mô phỏng trên phần mềm là tốt nhất, nếu kết quả khả thi thì quá trình tối ưu đã hoàn thành, chúng ta chỉ thiết kế khuôn theo như phương án đã mô phỏng tối ưu, cần thiết kế đúng với các thông số mà ta đã khai báo để kết quả thực tế giống với kết quả mà ta mô phỏng.

Ta tiến hành điều chỉnh kích thước phôi dập trước bởi vì kích thước phôi liên quan đến diện tích phôi dưới tấm chặn, diện tích phôi dưới tấm chặn lại liên quan đến áp lực chặn phôi, áp lực chặn phôi được điều chỉnh sau. Sau khi thay đổi các điều kiện như: kích thước phôi tấm, lực kẹp, vật liệu, bôi trơn…ta chạy mô phỏng lại và có được kết quả đạt yêu cầu.

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm đã hết bị rách

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm đã hết bị rách

Tóm lại phần mềm AutoForm là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho người thiết kế giúp lường trước những lỗi gây hư hỏng sản phẩm đồng thời giúp người thiết kế chọn ra phương án thiết kế tốt nhất và tin cậy nhất trước khi chế tạo và sản xuất.

Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoformAutoformbài tập Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,bản vẽ lắp Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,bộ video sưu tầm Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,các lệnh Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,căn bản nâng cao Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,ebook Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,file thực hành Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,file Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,gia công khuôn Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,gia công phay Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,gia công tiện Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,gia công Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,giáo trình Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,học Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,học vẽ Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,hướng dẫn phay Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,hướng dẫn thực hành Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,hướng dẫn tiện Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,khả năng của Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,khuôn dập Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,kinh nghiệm dùng Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,kinh nghiệm sử dụng Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,lắp ráp Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,lập trình Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,link down Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,mẫu 3d Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,mô phỏng trên Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,nên dùng Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,pdf Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,sách Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,sản phẩm của Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,so sánh Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tách khuôn Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tài liệu cơ bản Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tài liệu Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,thiết kế cơ bản Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,thiết kế mặt Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,thiết kế nâng cao Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,thiết kế sản phẩm Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform mới bắt đầu,Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform pdf mediafire,Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform tổng hợp,tổng hợp bài giảng Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tổng hợp tài liệu Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tự học Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,tuyển dụng Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,video phay Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,video tiện Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,video Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,xuất bản vẽ Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,xuất chương trình Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform,xuất Gcode Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform
        Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả nhất, phần mềm Autoform chỉ giúp ta phân tích để đánh giá phương án mà thôi. Nếu phương án hiện tại chưa tốt thì ta lại...