Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu

bia catia-horz

Tổng hợp CD hướng dẫn Proengineer 2.0 từ căn bản đến nâng cao

image001

Dưới đây là trọn bộ 10CD hướng dẫn các lệnh thiết kế proengineer, tuy là tiềng TQ nhưng giao diện một số CD ở dạng tiếng ANh nên các bạn tham khảo và làm theo. Ngoài ra còn có các file thực hành kèm theo, có nhiêu tài liệu hướng dẫn nâng cao dùng cho các công việc thực tế như thiết kế sản phẩm thường nhật cũng như gia công khuôn.

proecd

Trong đĩa Product design 1:

ds1

Video mẫu trong chương 6:

150k/10CD

Posted under: DVD Pro/Engineer

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,