Tổng quan về menu Cam-Parts Solidcam

Tổng quan về menu Cam-Parts Solidcam

258
Hữu ích?

menu cam 1

Ta nhấp phải chuột vào mục CAM-Part header của cy SolidCAM Manager, menu này chứa những lệnh sau đây:

menu cam 2

CAM-Part Definition

Tùy chọn này cho phép ta xen và tùy chỉnh các gi trị, tùy chọn và thông số của file Cam-Part hiện hành. Khi nhấp vào lệnh này, hộp thoại Turning Part Data .

CAM-Part Properties

Lệnh này được dùng để hiển thị hộp thoại Turning part properties.

menu cam 3

Hộp thoại này cung cấp cho ta các thông tiên lin quan đến file Cam-Part  như tên, nơi chứa của chi file đó,..và..và…

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.