TopSolid’Fold (thiết kế các kim loại tấm) cho phép tạo ra các tấm mỏng kim loại từ các bề mặt đơn giản hay phức tạp .Môdul này cũng cho phép nắn thẳng các chi tiết và trực tiếp điều khiển sự các biến hoá của  hình dạng bằng việc quản lý tất cả các nếp gấp, các biến dạng v v…

TopSolid’Fold đã phát triển mạnh nhất là trong lĩnh vực thiết kế các tấm kim loại và lồi hơi trong các ngành công nghiệp và cũng đưa ra nhiều tính năng đặc biệt, bổ sung cho các giải pháp tổng thể CAD (thiết kế với sự trợ giúp của máy tính)

Các phần tử nguyên khối của TopSolid’Fold là các lựa chọn  Créatole. Các lựa chọn này cho phép khôi phục các tệp tin trong tất các định dạng 3D và chuyển hoá chúng  thành  các tấm kim loại mỏng, bằng.
Các chức năng chính.
• Các tiêu chuẩn phong phú và các giao diện riêng
• Phân tích và biến đổi với một hệ thống kiểm tra phù hợp và các đặc tính hiệu quả
• Sự nhận biết bề dày
• Quản lý nếp gấp và các biến dạng
• Điều chỉnh nếp gấp hay bề dày

 Người thao tác, sử dụng TopSolid’Fold sẽ đem lại lợi ích từ sự phong phú các chức năng đã được tích hợp trong các giải pháp công nghệ  TopSolid CAD/CAM như : các máy hàn,sự cắt vát chéo, các bộ phận và cách thức gia công (ren vít, bulông, đinh tán, mối hàn) các bản phác thảo .Thư viện : tiêu chuẩn  và các thành phần biến dạng riêng , các chi tiết hình trụ  (nồi hơi), các biên dạng (đường ống)

Những tính năng đặc biệt trong TopSolid’Fold:
 Tạo ra các tấm  kim loại từ các bề mặt đơn giản hay phức tạp
• Sự trải ra của các chi tiết: các góc định hình, các cạnh đứt gãy, và các đường rãnh
• Quản lý nếp gấp: mép gấp/nếp gấp, nắn thẳng chỗ uốn
• Cắt bỏ sự tạo ra mùn khoan, loại bỏ vật liệu và độ biến dạng
TopSolid’Fold là một giải pháp đầy đủ với những giải pháp tổng thể TopSolid CAD/CAM,đáng chú ý là TopSolid’PunchCut sử dụng máy đột lỗ điều khiển bằng số, các loại máy cắt Lazer.

TopSolid
TopSolid’Fold (thiết kế các kim loại tấm) cho phép tạo ra các tấm mỏng kim loại từ các bề mặt đơn giản hay phức tạp .Môdul này cũng cho phép nắn thẳng các chi tiết và trực tiếp điều khiển sự các biến hoá của  hình dạng bằng việc...