Chuyên mục: TopSolid

Thiết kế theo tham số

Thiết kế theo biến Là các thông số được nhập theo dạng biểu thức, bạn có thể khai báo một hằng cho một thông  số kích thước nào đấy ví dụ như a=10 với a …

Các kiểu phác thảo Topsolid 2013

Phác thảo Hay còn gọi là công đoạn dựng hình, áp dụng khi tạo các chi tiết không theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn là hình khối, hình trụ, hình cầu, hình nón, là những đối …

Làm quen với Topsolid 2013

Trang khởi động Khi bạn mở phần mềm, và chưa có chi tiết nào được mở sẵn thì phần mềm sẽ thể hiện trang này, và kể cả khi bạn đã mở một sản phẩm, …

Cơ bản Topsolid 2013

Phần tao tác với File Tương tự như với các phần mềm khác như Open, Save, Save As, và với topsolid khi bạn chưa lưu thì file bạn trên thanh tiêu đề sẽ có dấu …