Chuyên mục: TopSolid

Modul TOPSOLID ELECTRODE

  • Tự  động tạo ra các biên dạng hình học của cực xung • Có thể thêm vào góc doãng khi có cần thiết • Tạo khoảng hở cho khe hở phóng điện • Nhận biết va chạm …

THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG GỖ TOPSOLID’WOOD

Đây là giải pháp CAD/CAM tích hợp cho ngành công nghiệp đồ gỗ. TOPSOLID’WOOD Công cụ toàn diện và cực kỳ hữu ích cho công nghiệp thiết kế, sản xuất  đồ gỗ.  –  Nâng cao …

THIẾT KẾ CAD với TOPSOLID’DESIGN

Thiết kế mô hình 3D (Part design) Với các công cụ thiết kế chuyên nghiệp và dễ sử dụng, phần mềm tự hiển thị các bước trợ giúp trong quá trình thao tác lệnh như …