Category Archives: TopSolid

Phay Contour trên Topsolidcam

Mục đích: Loại bỏ tất cả các vật liệu giữa các đường viền bên ngoài và hoàn thành mô hình. TopSolid’Cam đề xuất một số cách đi theo trục Z, liên quan đến số lượng vật chất để được loại bỏ và các điều kiện cắt. Lựa chọn bề mặt phay contour theo chu kỳ […]

Gia công hốc với TopsolidCam

                        Hình 1  Gia công hốc                   Chế độ cắt và các thông số               Hình 2   Điều kiện cắt và các thông sốgia công hốc               […]

Gia công mặt với Topsolidcam

Hình 1  Gia công mặt   Hình 2   Phương pháp gia công mặt  

Các lựa chọn tiến lùi dao trên Topsolidcam

Hình 1 Các lựa chọn co rút công cụ   Quản lý hoạt động khi gia công   Hình 2  Quản lý hoạt động khi gia công

Giao diện cơ bản của TopSolid'Cam

Hình 1 Phay 2D   Khởi động TopSolid từ biểu tượng Mở các phần của tập tin CAD Khởi  động một tập tin mới TopSolid’Cam Vào File, New Chọn dụng cụ Điều này được thực hiện bằng cách chọn một công cụ từ cơ sở dữ liệu dụng cụ (TopTool).   Hình 2  Lựa chọn dao […]

Các phương pháp lập trình gia công phay tiện Topsolid Cam

Phay 2D   Hình 31  Phay 2D         Phay 3D     Hình 32  Phay 3D   Lập trình gia công trên máy phay 4 trục   Hình 33  Gia công trên máy 4 trục               Lập trình gia công trên máy phay 5 trục Hình […]

Giới thiệu Modul gia công TopSolid'Cam

TopSolid’Cam là một phần mềm CAD / CAM (Thiết kế / sản xuất dựa trên sự hỗ trợ của máy tính) phần mềm thiết kế cho các thế hệ máy công cụ như máy phay, các trung tâm gia công, máy tiện hoặc chuyển các trung tâm. Giải pháp phẩn mềm CAD/CAM với độ chính […]

Vẽ đường nét trên topsolid Design

Có hai cách để vẽ đường nét có thể bằng cách nhấp vào điểm đến điểm hay cách khác bằng là truy tìm trên hình học xây dựng. Các đường đơn giản Để xác định các điểm sử dụng đường viền, đường được phác thảo xác định các điểm có liên quan của phần kích […]

Các chức năng thao tác cơ bản trên Topsolid

–         Tạo một thư mục mới                         Đây là  lựa chọn các Bản mẫu cung cấp cho việc tạo tài liệu mới trong TopSolid’Design và TopSolid’Draft. Người dùng xác định các mẫu có thể được lưu trong cấu hình / tiêu bản thư mục của phần mềm. –         Mở một thư mục hiện có      […]

Hiểu về tọa độ trên phần mềm Topsolid

–         Tọa độ Decac: xác định tọa độ mà là giá trị tuyệt đối từ nguồn gốc hiện hành, phối hợp hệ thống (X, Y, Z). Dấu phẩy tách biệt các giá trị, giá trị Z là tùy chọn VD: 12,45,21 –         Tọa độ cực: xác định tọa độ cực dài trong mặt XY, góc […]