TopSolid

Phay Contour trên Topsolidcam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Mục đích: Loại bỏ tất cả các vật liệu giữa các đường viền bên ngoài và hoàn thành mô hình. TopSolid’Cam đề xuất một số

Gia công hốc với TopsolidCam

access_timeTháng Tư 6, 2015

                        Hình 1  Gia công hốc                  

Gia công mặt với Topsolidcam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Hình 1  Gia công mặt   Hình 2   Phương pháp gia công mặt  

Các lựa chọn tiến lùi dao trên Topsolidcam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Hình 1 Các lựa chọn co rút công cụ   Quản lý hoạt động khi gia công   Hình 2  Quản lý hoạt động khi

Giao diện cơ bản của TopSolid'Cam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Hình 1 Phay 2D   Khởi động TopSolid từ biểu tượng Mở các phần của tập tin CAD Khởi  động một tập tin mới TopSolid’Cam Vào

Các phương pháp lập trình gia công phay tiện Topsolid Cam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Phay 2D   Hình 31  Phay 2D         Phay 3D     Hình 32  Phay 3D   Lập trình gia công trên

Giới thiệu Modul gia công TopSolid'Cam

access_timeTháng Tư 6, 2015

TopSolid’Cam là một phần mềm CAD / CAM (Thiết kế / sản xuất dựa trên sự hỗ trợ của máy tính) phần mềm thiết kế

Vẽ đường nét trên topsolid Design

access_timeTháng Tư 6, 2015

Có hai cách để vẽ đường nét có thể bằng cách nhấp vào điểm đến điểm hay cách khác bằng là truy tìm trên hình

Các chức năng thao tác cơ bản trên Topsolid

access_timeTháng Tư 6, 2015

–         Tạo một thư mục mới                         Đây là  lựa chọn các Bản mẫu cung cấp cho việc tạo tài liệu mới trong TopSolid’Design

Hiểu về tọa độ trên phần mềm Topsolid

access_timeTháng Tư 6, 2015

–         Tọa độ Decac: xác định tọa độ mà là giá trị tuyệt đối từ nguồn gốc hiện hành, phối hợp hệ thống (X, Y,

menu
menu