Category Archives: TopSolid

Giao diện cơ bản của thiết kế Topsolid

Hình 10  Thanh trạng thái Cung cấp thông tin phản hồi và cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập   các lớp, màu sắc, hiển thị dung sai…kích trực tiếp vào giá trị để thay đổi nó.    Các biểu tượng và chức năng : Có hai loại biểu tượng trong Topsolid, biểu tượng đơn […]

GIỚITHIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID

TopSolid là một phần mềm chạy trong môi trường Windows.      Phần mềm Topsolid   TopSolid là sản phẩm cốt lõi của một tổng thể các giải pháp tích hợp phần mềm được phát triển bởi Missler, phần mềm đó được  cung cấp toàn cầu và được tích hợp mudul từ khâu thiết kế […]

Hướng nhìn gia công trên bảng mẫu

Có thể đặt hình gia công trong template. Bạn cần sử dụng Define part | Machining | First position/Second position. Để định vị hình bạn cần sử dụng chức năng WOOD | Multi Draft |Create template | Create view | First Machining/Second Machining. OK view= 2D            jV| a FIRST MACHINING SECOND MACHINING //                   Scale […]

Cải tiến của cho nhiều góc vát

Free scale factor Bây giờ nó có thể lựa chọn xem các yếu tố quy mô của nhiều bản thảo là có sẵn hoặc liên kết các yếu tố trong danh sách. Bạn có thể tạo một trong các thuộc tính vật liệu hay thuộc tính ứng dụng o          Scale factor from list Khi bạn […]

Cải thiện hệ thống hóa cạnh thế hệ tự động

Trong Tools | Options | TopSolid’Wood Configuration | Edge / Laminate | Automatic codification of Edge, có thể tạo ra tự động pháp điển hóa của cạnh bởi một số quy tắc. Pháp điển hóa này có thể được thêm vào danh sách hệ thống hóa mép bằng cách nhấp vào nút Copy codifications trong […]

quản lý các cạnh và Tấm mỏng topsolid

Một số cải tiến trong phiên bản này đang được thực hiện cho quản lý các cạnh và Tấm mỏng. Tùy chọn All edges and slaves mới phải có một hệ thống hóa có sẵn trong Tools | Options | TopSolid’Wood Configuration | Edge /Laminate| Codification. Nếu điều này là một lựa chọn, méo và […]

Thuộc tính của bảng

trong TopSolid’Wood, nếu sử dụng tùy chọn copy panel để tạo lại panel entity từ 1 bảng có sẵn, các mép, tấm mỏng, và các tùy chọn của bảng đã có sẵn sẽ được sao chép. Không có thuộc tính nào được sao chép. (thiết kế, vật liệu và loại…). nếu bảng được sao chép […]

Các cải tiến khác của panel entity khi tạo bảng

Khi tạo hoặc sao chép bảng, tất cả mép sẽ được định vị thể hiện hệ thống tọa độ và trục được chọn đầu tiên  trong Tools | Options | Configuration TopSolid’Wood | Edge/Tấm mỏng. Tất cả các mép được định hướng trên chi tiết như codification trong BOM. Mép đầu tiên luôn nằm trên […]

Cải tiến định nghĩa nhiều chi tiết.

Từ nay, nếu chọn chi tiết  của Define multiple parts thì không cần thêm  vào cutting-up, nó sẽ tự động thêm vào  cutting-up, theo kiểu Respect axes. Nếu trụ không tự động , thông báo đươc hiện ở thanh Alpha và chi tiêt sẽ đươc tô xám trong cửa sổ định nghĩa nhiều, và nó […]