Tùy chọn cơ cấu động học Creo Parametric 2.0

Bạn có thể sử dụngMechanism DynamicsOption(MDO)xác định định nghĩa phân tích để ghe và hiển thị mô phỏng của cơ cấu theo thời gian.

MDOTypeAnalysis:

 • Position
 • Kinematic
 • Dynamic
 • Static
 • ForceBalancePreferences:
 • GraphicalDisplaySettings
 • Locked Entities
 • InitialConfiguration
 • MotorsandExternalLoadstoRun
 • StartTimeand End Time

Hình  1– Lực thêm vào lúc đầu khi phân tích

co cau dong hoc 1

Hình  2– Lực thêm vào lúc cuối khi phân tích

co cau dong hoc 2

 

Tạo định nghĩa phân tích

StartMechanismmodeandMechanismAnalysis như sau:

 • Trên thanh ribbon, chọnApplicationstab.
 • Click Mechanism  từMotion.
 • ClickMechanismAnalysis từ Analysis.
 • Nhấp chuột phải ANALYSEStừMechanismtreevà chọnNew.

Loại phân tích

 • Position– Bạn chỉ nên sử dụng một loại phân tích vị trí khi phân tích động cơ và tất cả các động cơ hình học. Các phân tích vị trí nhảy giữa mỗi khung vì vậy bạn không thể sử dụng nó để theo dõi tốc độ hoặc tăng tốc.
 • Kinematic– phân tích động học cho phép bạn sử dụng các động cơ servo, vận tốc, gia tốc và cà tốc độ động cơ servo. Các phân tích động học ghi lại một chuyển động mượt mà hơn, có thể hiển thị thay đổi tốt hơn trong vận tốc và gia tốc.
 • Dynamic– phân tích động học cho phép bạn phân tích mối quan hệ giữa quán tính, trọng lực, và các lực bên ngoài tác động vào khối phần thân trong cơ cấu. Kiểu phân tích này cũng cung cấp cho bạn các phép đo vị trí, vận tốc, gia tốc.
 • Static–phân tích tĩnhcho phép bạnphân tích các lực trên phần thân khi nó đã đạt đến trạng thái cân bằng.
 • ForceBalance – phân tích cân bằng lực cho phép bạn phân tích các lực cần thiết để giữ một cơ cấu ở một vị trí cố định.