Kích thước của ống cơ khí có thể phát triển khá lớn vì số lượng chất lỏng chuyển động liên tục, vì vậy nó là rất quan trọng mà định tuyến phối hợp chặt chẽ. Bây giờ bằng cách sử dụng Revit Mep, bạn có thể hiển thị sự phối hợp ảnh màu sắc m hố và sự can thiệp sử dụng kiểm tra để giám sát xung đột với cáp khay và đường ống phun nước. Một hệ thống nhỏ hơn, có lơi hơn về tính năng  tự động định tuyến. Nếu bạn có một hệ thống lớn bạn đang thiết kế, sau đó định tuyến sử dụng bằng tay sẽ có lợi cho bạn nhiều hơn bởi vì bản chất của thiết kế thay đổi thường xuyên hơn .Mỗi cái trong số này được mô tả trong các phần sau.

 

 Định tuyến ống tự động

Để bắt đầu định tuyến đường ống tự động, chọn một trong những thiết bị cơ khí mà bạn đã thm vào hệ thống đường ống khí. Tiếp theo nhấn phím Tab cho đến khi các tính năng tự động định tuyến làm nổi bật đường đi của nó đề nghị. Sau đó, bạn có thể chọn Generate Layout Mechanical Equipment để sửa đổi.

Bạn có bốn tuỳ chọn để chọn cho việc tạo cách bố trí: Network, Perimeter, Intersections, và Custom, và có một số giải pháp định tuyến để lựa chọn bao gồm một hướng chính (màu xanh) và nhánh (màu xanh lá cây):

Network:  Giải pháp này tạo ra một khung giới hạn xung quanh các thành phần được lựa chọn cho hệ thống đường ống và sau đó căn cứ một số giải pháp trên một đoạn dọc theo đường trung tâm cho hộp vùng bao quanh, với các nhánh đến từ phân khúc chính.

Perimeter: Giải pháp này tạo ra một khung giới hạn xung quanh các thành phần được lựa chọn cho hệ thống và đề xuất một số giải pháp định tuyến tiềm năng. Bạn có thể xác định giá trị Insert xác định bù đắp giữa các khung giới hạn và các thành phần. Insert hiện có sẵn chỉ khi tùy chọn Perimeter được chọn.

Intersections: Giải pháp này căn cứ các định tuyến tiềm năng trên một cặp dịng ảo kéo dài từ từng kết nối cho các thành phần trong hệ thống. Đường vuông góc mở rộng từ các kết nối. Trường hợp đường từ các thành phần giao nhau là các mối nối tiềm năng trong các giải pháp đề xuất dọc theo đường đi ngắn nhất.

Custom:  Giải pháp này trở thành có sẵn một khi bạn bắt đầu sửa đổi bất kỳ của các giải pháp khác.

Khi sử dụng tính năng tự động định tuyến, một số sai lầm mà tất cả mọi người làm là cố gắng để chọn tất cả các đơn vị tại một thời gian. Quy trình này được sử dụng công cụ Add To System/Remove From System là một phần của ribbons General Layout.

layout revit

 

Một số taiof liệu bạn có thể tham khảo:

 

M

TUỲ CHỌN ĐỊNH TUYẾN ỐNG Revit MEP webTin tứcautocad mep,Autodesk Revit,các lệnh revit,mep,mep tòa nhà,phần mềm điện nước,phần mềm kiến trúc,phần mềm xây dựng,revit,revit cơ bản,revit mep,thiết kế điện nước
Kích thước của ống cơ khí có thể phát triển khá lớn vì số lượng chất lỏng chuyển động liên tục, vì vậy nó là rất quan trọng mà định tuyến phối hợp chặt chẽ. Bây giờ bằng cách sử dụng Revit Mep, bạn có thể hiển thị sự...