Video tự học Autodesk Revit Structure 2013

tailieuhocrevit 3

Phần mềm Revit Structure cũng sử dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) với những công cụ hỗ trợ cho việc mô hình hoá, phân tích, thiết kế cũng như thư viện bản vẽ cho sản xuất. Tất cả những công cụ trên giúp cho kỹ sư giảm thiểu đáng kể lỗi phát sinh từ những thao tác thủ công và thay vào đó là sự tỷ mỉ và chính xác trong thiết kế và phân tích nhằm tăng năng suất lao đông.
Những tính năng mới:
• Việc liên kết 2 bộ môn Kết cấu và kiến trúc trở nên đơn giản hơn khi Revit Structure hỗ trợ việc liên kết với các phần mềm AutoCAD,AutoCAD Architecture, Revit Architecture. Đặc biệt các kỹ sư còn trải nghiệm được những tiến bộ của mô hình BIM khi sử dụng chung mô hình thiết kế với Revit Architecture
• Là trung gian kết nối giữa bộ môn Kiến trúcCơ điện với việc hỗ trợ đầy đủ liên kết giữa kết cấu và cơ điện
• Tự động phát sinh các mặt cắt, triển khai chi tiết và thống kê vật liệu một cách chính xác nhằm giúp các kỹ sư giảm thiểu lỗi phát sinh một cách tối đa.

Download video học revit structure 2013