Category Archives: Autodesk Revit

Các lệnh hiệu chỉnh trong tab Modify Revit MEP

Các lệnh trong Properties Ở đây ta có 2 nút lệnh dùng để hiệu chỉnh phần  hiển thị của bảng đặc tính Properties Nút lệnh dùng để hiệu chỉnh kiểu bảng đặc tính. Sau khi chọn lệnh ta có hộp thoại hiệu chỉnh kiểu bảng Properties hiển thị: Bạn có thể chọn kiểu bảng Properties […]

Lệnh Component trong Model Revit MEP

Tùy chọn này cho phép tạo một chi tiết trên mô hình xây dựng, dựa theo một loại chi tiết được tạo. Ta chọn thiết bị cần tạo vá xác định vị trí đặt, nếu thiết bị không có trong danh sách chọn của Properties, bạn có thể tải từ công cụ Load Family. Ở […]

Các thiết bị điện Revit MEP

Tùy chọn này cho phép tạo các thiết bị điện như các bảng điện và công tắc. Sau khi đặt các thiết bị điện, chọn nó và xác định phần phân bố mạch điện trên thanh tùy chọn Option. Phần hệ thống phân bố mạch điện phải được tạo trước khi mạch điện được thêm […]

Hệ thống dây và khay điện Revit MEP

Cable Tray Tùy chọn này cho phép vẽ các khay dùng để chạy đường điện như dạng bậc thang hoặc dạng liền. Bạn sử dụng phần chọn kiểu đường chạy dây điện, có hoặc không có đoạn ghép nối. Trong thanh tùy chọn Option bạn có thể hiểu chỉnh các thông số về tầng đặt […]

Phụ kiện đường ống Revit MEP

Đặt các van, đoạn nối, hoặc các ống dẫn nước nóng bên trong cho đoạn ống đó. Bạn chọn lệnh và chọn kiểu chi tiết cần tạo theo yêu cầu thiết kế và nhấp vào vị  trí trên ống, chúng sẽ được tạo tại vị trí đó. Bạn có thể dùng các lệnh trong Modify […]

Tạo và hiệu chỉnh đường ống Revit MEP

Lệnh này cho phép bạn tạo một đường ống chạy song song theo đường ống ban đầu. Sau khi chọn lệnh này, một biểu tượng ống song song sẽ hiển thị ở đầu con trỏ chuột. Bạn chỉ cần chọn lệnh và click vào đường ống cần tạo thêm một đường ống song song, để […]

Các lệnh đường ống Revit MEP

Lệnh này cho phép bạn vẽ các đường ống nước dạng cứng. Bạn có  thể vẽ các đường ống ngang, dọc hoặc các đường ống dốc trên bản vẽ hình chiếu bằng. Để tạo đường ống dọc và đường ống có phương dốc, bạn nên sử dụng các bản vẽ hình chiều đứng hoặc các […]

Thiết bị cơ khí Revit MEP

Tùy chọn này dùng để tạo các thiết bị cơ khí như nồi hơi, lò nung và các quạt gió, các hệ thống xử lý không khí. Sauk hi nhấp chọn lệnh bạn có mục chọn thiết bị lặp đặt trong Properties. Trong khung này bạn có tên, kích thước sơ bộ cùng các đặc […]

Hệ thống thoát khí Revit MEP

Tùy chọn này cho phép tạo cửa hút khí, tấm lưới thép, cửa xả. Các cửa của đường ống thông khí chính này phải được tạo trên một mặt bằng. Khi nhấp vào lệnh, bạn sẽ có biểu tượng Air Terminal ở vị trí con chuột, nhấp và xác định vị trí cho các Air […]

Hệ thống hút bụi Revit MEP

Tùy chọn này dùng để vẽ các đường ống làm việc trong hệ thống. Bạn chọn kiểu ống (hình tròn, hình chữ nhật, hình oval) từ thư viện để tạo.   Các thông tin đặc tính về hình dạng, kích thước và các thông tin hiệu chỉnh trong Properties.    Nhấp vào biểu tượng mũi […]