Category Archives: Xây Dựng

Autodesk Navisworks| DVD hướng dẫn hoàn chỉnh Autodesk Navisworks

AutoDesk NavisWorks  là phần mềm chuyên dụng để  đánh giá, phân tích nội lực của dự án. Autodesk Navisworks giúp các kiến trúc sư, và các chuyên gia xây dựng xem xét, đánh giá một cách tổng thể các mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để kiểm soát tốt hơn kết quả dự án. Trong phần hướng dẫn này chúng tôi cung cấp cho bạn […]

Revit Architecture 2015 với các thiết kế nội thất cho người tự học

Trong quá trình thiết kế các công trình kiến trúc đặc biệt là thiết kế nội thất thì việc sử dụng thư viện family và phần thiết lập ánh sáng, render hình ảnh là vô cùng quan trọng. Với yêu cầu đó hãng phần mềm Autodesk đã cung cấp một phần mềm thiết lập hình […]

Khai báo tọa độ gia công khi tiện solidcam

Hộp thoại CoordSys Ta có nhiều phương phép để xác định được hệ trục tọa độ như sau: Select Face SolidCAM cho phép ta có thể thiết lập một hệ trục tọa độ mới bằng cách nhấp chọn một mặt bất kỳ. Những mặt này có thể là một trong những mặt sau đây: Mặt phẳng […]

Các hình chiếu cho hệ thống ống Revit MEP

Bạn đã tạo ra hệ thống và đã nhập chúng vào với đường ống, phụ kiện, và các phụ kiện. Bây giờ bạn muốn theo tiêu chuẩn công ty của bạn trong quan điểm khác nhau. Điều này có nghĩa là thay đổi màu sắc, bề dy dịng, các loại đường dây, và khả năng […]

PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG Revit MEP

Nếu không có phụ kiện, đường ống sẽ không có giá trị rất nhiều. Phụ kiện giúp tắt dịng chảy, giúp điều chỉnh nhiệt độ, và giúp bảo vệ con người. Trong Revit, hầu hết các families phụ kiện có các chức năng sau đây: Ống bít: chỉ có thể được đặt ở phần cuối […]

Định tuyến ống bằng tay Revit MEP

Định tuyến bằng tay của đường ống là phương pháp tiếp theo. Khi định tuyến, bằng tay  bắt đầu đường ống chạy ở cao độ mà bạn biết sẽ có nhiều khả năng trong  đường của các ngành khác. Sử dụng các bước sau đây để thiết lập và đặt thiết bị cơ khí, tạo […]

TUỲ CHỌN ĐỊNH TUYẾN ỐNG Revit MEP

Kích thước của ống cơ khí có thể phát triển khá lớn vì số lượng chất lỏng chuyển động liên tục, vì vậy nó là rất quan trọng mà định tuyến phối hợp chặt chẽ. Bây giờ bằng cách sử dụng Revit Mep, bạn có thể hiển thị sự phối hợp ảnh màu sắc m […]

Tạo phụ kiện cho hệ thống đường ống Revit MEP

Theo nhóm các thông số phụ kiện , đó là các thiết lập Eblow, Preferred Junction Type, Tee, Tap, Cross, Transition, Union , and Flange .Trước khi bạn có thể điều chỉnh phần cịn lại thông số của hệ thống đường ống. Để thực hiện điều này, bạn cần đến Project Browser và chọn Families […]

TẠO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG Revit MEP

Để chỉnh sửa và tạo mới hệ thống đường ống, trong Project Browser chọn Families →Pipes→Pipe Type và sau đó nhấn chuột phải vào ống Standard. Chọn Duplicate .Điều này sẽ tạo thêm cho các loại đường ống bạn sẽ cần cho dự án của bạn. Tiếp theo, nhấn chuột phải vào sao chép các […]

ĐƯỜNG ỐNG CƠ KHÍ Revit MEP

Đường ống cơ khí là huyết mạch của một hệ thống sưởi ấm/làm lạnh. Trong chương này, bạn sẽ học được làm thế nào để: Điều chỉnh và sử dụng các thiết lập đường ống cơ khí Chọn và sử dụng các tùy chọn ống định tuyến tốt nhất cho dự án của bạn Điều […]