xóa đối tượng trong P.SHAPE

Để có thể hiệu chỉnh hoặc thay đổi vị trí của một vật thể nào đó, trước hết nó phải được nhận diện.

Nếu một vật thể được lựa chọn bằng chuột trái thì nó sẽ được hiện bằng màu vàng. Chúng ta có thể lựa chọn một nhóm đối tượng bằng việt quét cửa sổ bao quanh nhóm đối tượng đó.

Để lựa chọn thêm một số đối tượng khác, ta ấn phím Shift và tiếp tục chọn như bình thường. Để hủy bỏ lựa chọn,

To toggle a selected item on or off the Ctrl key is depressed while using the left mouse key to pick the entities.

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 1

Có nhiều lựa chọn trong thanh Selection toolbar để kích hoạt các lựa chọn có hiệu lực cho tất cả các moduls trong quá trình thiết kế như  Wireframes, Surfaces, Solids, Surfaces & Solids or Meshes.

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 2

Cũng có một lựa chọn chung Select filter             cho các đối tượng như  type of wireframe (kiểu lưới),  colour (màu sắc), line style(kiểu đường), etc

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 23

Chọn Delete để xóa vĩnh viễn các lưới đã chọn trên vật thể

 • Chọn upper surface (bề mặt trên) của vaath thể  khi đó các lưới sẽ chuyển sang màu vàng

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 4

 • Ấn Ctrl J để ẩn tạm thời bề mặt trên ( hình bên phải).
 • Ấn Ctrl L để hiện lại mp vừa ẩn

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 5

 • Ấn Ctrl K để hiện bề mặt trên của vật thể (các đối tượng khác được ẩn đi)
  Chọn File -> Close.

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 6

Để lưu lại thay đổi ấn Yes, không ấn  NO

 • Chọn No để đóng

Chọn File/edit để đóng P.SHAPE.

Lựa chọn và xóa đối tượng trong P.SHAPE 7

Cửa sổ hiện ra, ấn Yes.

 • Mở PowerSHAPE với biểu tượng   , một dao diện mới sẽ được mở ra.

PowerSHAPE models

 • PowerSHAPE models gồm các kiểu đối tượng khác nhau như workplanes, wireframes, surfaces, solids and meshes.

Wireframe trong PowerSHAPE

 • Wireframe  là các dạng như  lines, arcs, curves, points, text, dimensions etc. Chúng có thể là 2D hoặc 3D và được sử dụng để thiết kế bản vẽ Drafting

Surfaces in PowerSHAPE

 • Surfaces được tao từ  wireframe, hoặc có thể được chuyển đổi từ một vật thể Solid, .

Solids trong PowerSHAPE

 • Solids cũng được dựng từ các  wireframe, đó là các khối 3D được xây dựng từ những tiết diện đơn giản như hình  chữ nhật, hinh tròn, elip,…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *