Xuất chương trình gia công Gcode khi tiện solidcam 2013

Lệnh này cho phép ta xuất chương trình gia công ừ những nguyên công mà ta đã thiết lập trong phần mềm. File GCode này có thể chuyển sang hệ thống máy CNC để có thể gia công thực tế.

Định dạng của file GCode này dựa trên hệ thống điều khiển mà ta đã lựa chọn trong hộp thoại Turning Part Data. File GCode được xuất ra có thể được định dạng theo hai dạng file sau *.prp và *.gpp.

Generate

Tùy chọn này dùng để tạo tất cả các file GCode cho chi tiết gia công của ta.

  • GCode All

Lệnh này được dùng để tạo file Gcode gồm tất cả các nguyên công mà ta đã thiết lập, đầu tiên ta nhấp phải chuột vào Operations trong cây SolidCAM Manager rồi chọn Gcode All từ menu vừa mới xuất hiện.kf solidcam 1

 

 

  • GCode for a single operation or for a group of operations
  1. Ta phải chuột vào các nguyên công mà ta muốn xuất sang chương trình gia công và chọn lệnh Generate từ  menu phụ của lệnh GCode.

kf solidcam 2

  1. Hộp thoại GCode File Name xuất hiện thông báo với ta phải nhập têncủa file Gcoed này với cấu trúc như sau:  *.tap.

List

Tùy chọn này cho phép ta có thể hiển thị danh sách các file Gcode đã được tạo. Các file GCode (*.tap) này sẽ được mở ra và có thể chỉnh sửa trong phần Editors Settings..

Copy

Tùy chọn này cho phép ta có thể sao chép các file GCode. Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, một danh sách các file Gcode có sẵn sẽ được hiển thị trong hộp thoại Copy GCode.kf solidcam 3

  1. Ta chọn vào file *.tap mà ta muốn sao chép (để có thể chọn nhiều file cùng một lúc ta có thể kết hợp với phím Ctrl hoặc phím Shift).kf solidcam 4
  2. Sau đó, ta chuyển các file này sang ô ở giữa bằng nút mũi tên từ trái sang phải.
  3. Tiếp tục, ta chọn vào nơi mà ta muốn sao chép tới.
  4. Cuối cùng, ta nhấp chọn nút Copy để hoàn tất.

Print

Tùy chọn này cho phép ta có thể in một file Gcode.