Xuất chương trình gia công phay solidcam 2013

Tùy chọn này dùng để tạo tất cả các file GCode cho CAM-Part hiện hành của bạn.

·         GCode All

Lệnh này được thực hiện bằng cách nhấp phải chuột vào phần Operations.

Các bạn sẽ nhận được một file GCode bao gồm những thông tin cần thiết. File GCode này sẽ được lưu với tên và định dạng như sau: <part_name>.tap.

·         Tạo file GCode cho một nguyên công hay cho một nhóm nguyên công nào đó:

  1. Các bạn nhấp chọn vào nguyên công hay nnhóm nguyên công mà các bạn muốn xuất sang lệnh Gcode bằng cách kết hợp với phím Ctrl hay Shift, sau đó phải chuột vào những nguyên công được chọn, chọn vào lệnh Generate từ menu GCode .
  2. Một hộp thoại GCode File Name xuất hiện cho phép các bạn nhập tên của file Gcode này:  *.tap.

dd phaycam